Nápověda k ovládání stránek
 • NÁVRAT
  Zpět do obsahu se navrátíte klikem myší na této nápovědě či klávesou Esc.
 • LISTOVÁNÍ
  Vpřed a zpět listujte klikem levým a pravým tlačítkem myši na stránce, šipkami vpravo dole, anebo klávesami DX.
 • PŘECHOD NA STRÁNKU
  Zobrazení stránky dle zvoleného čísla možno vyvolat kromě volby "Jdi na" v okně obsahu i klávesou Enter. Entrem rovněž potvrdíte zadané číslo.
 • OBSAH
  Okno obsahu s dalšími volbami zobrazíte kliknutím v levém hnědém sloupci či klávesou O. Zavření okna klikem myši na obsahu či klávesou Esc.
 • ZÁLOŽKY
  Okno záložek zobrazíte klikem na pravém hnědém sloupci či klávesou Z. Záložky můžete přidávat, mazat a psát k nim poznámky.
  Tímto odkazem můžete záložky resetovat do výchozího nastavení.
 • OVLÁDÁNÍ Z KLÁVESNICE
  Mezi položkami obsahu či záložkami se můžete pohybovat klávesou Tab. Stránky jsou kompletně ovladatelné z klávesnice pomocí funkčních kláves D, X, O, Z, N, Tab, Enter a Esc.
 • KONTEXTOVÁ NABÍDKA MYŠI
  Pravý klik na stránce zachovává klasickou kontextovou nabídku, stisknete-li zároveň klávesu Ctrl.
 • RYCHLOST NAČÍTÁNÍ
  Pro urychlení listování knihou prohlížeč automaticky po načtení vyžádané stránky stahuje na pozadí i stránku následující. To pak v případě souvislého čtení umožňuje okamžitou odezvu prohlížeče.
 • TISK
  Pro tisk stránek doporučujeme nastavit velikost tiskové strany na 87 %, pokud to Váš ovladač tiskárny umožňuje.
 • VELIKOST ZOBRAZENÍ
  Okno prohlížeče můžete maximalizovat klávesou F11. Do původního zobrazení se navrátí opětovným stiskem této klávesy.