O těchto stránkách

Tyto stránky vznikly s cílem přiblížit širší veřejností literárně-duchovní dědictví minulosti dnes zapomenuté či neprávem opomíjené.
Vybrány jsou nejzdařilejší z českých překladů, když u esejského evangelia jsem volil překlad vlastní.

Snažil jsem se připravit knihy ke čtení v podobě, která co nejvíce zachovává klasickou kulturu čtení. Knihy jsou k nahlížení po jednotlivých stranách, a to buďto v grafické podobě naskenovaných předloh, anebo v podobě textové.

Knihy zde publikované jsou zcela neobyčejné a nad jiné vynikající po stránce jazykové i duchovní, a kéž se mohou těšit takovému zájmu čtenářů, jak by si zasluhovaly.

Na stránkách je užito i několik unikátních technologií, které vám, jak doufám, dokáží čtení na obrazovce zpříjemnit. A ze všeho nejvíc si přeji, abyste i tyto knihy mohli jednoho dne odložit, neboť se vám dostane plnosti a požehnání zevnitř.

J. B.

[Zpět]