Jak jsem ke knihám přišel
a co jsem s nimi udělal

Zlatá knížka

Nevím přesně, kdy a jak se mi tato knížka objevila ve skříni. Vím však, že přišla společně s Novým zákonem v době, kdy jsem o nábožných věcech smýšlel nevážně. Snad jsem si obě knížky ponechal jen proto, že měly do ruky dobře padnoucí formát a řemeslně provedené desky (Zlatá knížka barvy zcela černé jen s malým vliskem uprostřed, Nový zákon barvy červené). Ale ještě pro něco jiného, co jsem měl poznat až později.

Když přišel čas, Nový zákon jsem si přečetl, ale Zlatou knížku jsem nikdy nemohl dočíst. Jezdila se mnou na cesty, i chodila do školy, na kterékoli stránce otevřena promlouvala hluboko k duši. V časech vnitřního soužení chodíval jsem k lesu pod mohutný dub, kde usazen v mechu otvíral jsem knížku ještě s očima suchýma, však blažený byl okamžik, kdy se okolí rozplynulo, zůstaly jen řádky přede mnou, ba rezonovaly se srdcem přímo uvnitř, a na zažloutlé, tak vábně vonící listy papíru se svážely slzy. Ach, jaká blaženost skrývá se v bolu nevýslovném!

Uplynul nějaký čas a stalo se, že stav ducha rozpuštěného v libé vnitřní útěše měl se stát stavem trvalým, k němuž knížek milých netřeba. Jak se to stalo, povím jindy. Však několik let měla knížka odpočinek, až byla povolána k službě poslední...

Jak se ukázalo, byly to vydání i překlad velmi jedinečné. Seznámen s mnoha jinými překlady a jinými vydáními, musel jsem přece na milou knížku vztáhnout ruku, odříznout jí stále pevně držící hřbet a jednotlivé lístky její s péčí skenovat. Jako správná rukodělná práce, byly tisky na jednotlivých stranách vždy o něco nakřivo; jeden tak, druhý onak, a aby se čtenáři na internetu nemuseli u obrazovky nahýbat, dalo rovné nasnímání lístků hodně práce. Text byl místy velmi slabý, jinde zašpiněný, a tak následovaly desítky hodin zkoušení co nejlepšího nastavení snímání a nejšetr­nějších úprav sejmutých obrázků k co největší čitelnosti a co největšímu zmenšení objemu dat, což je pro internet velmi potřebné.

Z celého vydání jsou zde zveřejněny první tři knihy. Obvykle připojované dodatky byly vynechány.

Doufám, že je dobře přijímán systém listování knihou s vizuálním otáčením stránek k vytvoření dojmu z čtení knihy tištěné. Jen vůni knih, jejich dotek a tíhu v otevřené dlani vám přes internet předat nedovedu...

Zlatá knížka Tomáše Kempenského již neposlouží zkroušenému poustevníku v lesním osamění, však posloužila měrou vrchovatou všem kolem – i vám. Čest její památce!

Více viz «Jak se dělá knížka»

«PDF verze knihy» ke stažení (96 MB)


Esejské evangelium

To mně dal v angličtině známý z Austrálie s přáním, že "to se musí v Čechách vydat". Měl jsem pocit, že to je práce nakladatelů, a ne moje. Nakladatelé to také v češtině dokonce již vydali. Přesto však, když jsem se seznámil s neokázalou krásou a silou anglického překladu (tohoto původně aramejského textu) a porovnal je s existujícími českými verzemi, chybělo mnohé. Ne významově, samozřejmě, však dílu chyběla vnitřní dynamika, monumentální klenba stěžejních míst a hudební kompozice.

Jen zřídkakdy se pouštím do překladu překladu. Učinil jsem výjimku a mám-li vám nabídnout český překlad, za který by se anglický překladatel nestyděl, musím vám nabídnout tento. Z nezaujatého pohledu mohu říci, že je nejlepší. - Jednooký mezi slepými králem -


Labyrint světa a ráj srdce

Tato kniha je psána již původně v češtině a její název je všeobecně znám, zůstává však přesto mimo náležitý zájem, neboť zvyknout si na její mluvu je zpočátku obtížné. Kdo není do knihy vtahován a váben jejím významem, ji možná odloží, neboť rozbor složitých větných konstrukcí, navíc protkaných slovy dnes již nesrozumitel­nými, s významem stěží odhadnutelným či zcela posunutým, jej bude unavovat.

K usnadnění čtení byla slova s posunutým významem nahrazena soudobými a zbylé archaismy je možno v textové podobě knihy zvýraznit a zobrazit jejich význam, což zvláště pro první čtení doporučuji.

Ve verzi zde uvedené byly vynechány všechny pozdější autorovy dodatky, neboť původním zněním nejzřetelněji proniká duchovní smysl a záměr díla.

Jen málokdy se lidstvu podaří obrátit smysl mu zanechaného poselství naruby tak, jako se to stalo v případě autorově. I proto vznikly tyto stránky.

[Zpět]