O právech autorských

Zákon ochraňuje práva autorova během jeho života a 70 let poté, a naši autoři tu již staletí nejsou. Autorská práva má však i překladatel, jehož překlad se užije ke zve­řejnění či dalšímu překladu.

Dr. Jan Nepomuk Sedlák (1854-1930) ke svému vynikajícímu překladu Zlaté knížky práva zákonem hájena již nemá.
K vydání Labyrintu byly s povděkem použity některé jazykové poznámky Antonína Škarky z knižní edice z roku 1970.
Užití anglického překladu esejského evangelia Dr. E. B. Székelyho nebylo majitelem autorských práv povoleno. Proto z knihy uvádíme pouze citace v rámci vlastní literárně-historické studie.

Co se autora těchto stránek týče, rád dává všem zájemcům k dispozici svůj vklad překladatelský i programátorský. Bude rád, pokud někoho dalšího stránky alespoň inspirují, i když ví, že jeho pokusy jsou velmi nedokonalé.
Autor se tím však netrápí, neboť věc dělá s upřímným srdcem, a mimoto, stránky vznikaly spíše samy a veškeré věnované úsilí bylo pociťováno jako dar Někoho. Nemohu vám předat víc, než mi bylo dáno.

[Zpět]